Mukana Kuoringan hyvinvoinnin edistämisessä ovat myös: