Kuoringan järviyhdistys ry


Kuorinka on kirkkautensa, karuutensa ja sijaintinsa vuoksi ainutlaatuinen järvi Pohjois-Karjalassa Liperin kunnassa.

Järven vedenlaatu on erinomainen, sen vesi on niin kirkasta, että näkösyvyys on 10 metriä.  Kuorinka edustaa luontotyypiltään niukkaravinteisia järviä ja on kyseisen luontotyypin edustavimpia järviä koko Suomessa. Se onkin liitetty Euroopan laajuiseen Natura-2000-suojeluohjelmaan.  Järven vesi vaihtuu hitaasti, ja siksi se on herkkä ulkoiselle kuormitukselle. 

Perustimme yhdistyksen  30.9.2020.  Tarkoituksemme on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa ja kunnostusta Kuoringalla.  Tässä tarkoituksessa

  • harjoitamme tiedotus- valistus- ja tutkimustoimintaa Kuoringasta,
  • järjestämme  seminaareja ja talkoita,
  • suunnittelemme ja toteutamme Kuoringan kunnostustoimia.

Yhdistyksellä on Facebook-ryhmä  Tervetuloa ryhmään jakamaan havaintoja, kokemuksia ja muistoja Kuoringasta.

Uskomme, että jokaisella Kuoringan äärellä toimivalla ja vesienkäyttäjällä on mahdollisuus  edistää järven hyvinvointia.

Järven kunnostuksessa teemme yhteistyössä muiden vesien- ja ympäristönsuojelutyötä sekä -hoitoa ja kunnostusta tekevien tahojen kanssa. Olemme hakeneet avustuksia Kuoringan kunnostukseen ja sen vesiluonnon turvaamiseen.  Kunnostushankkeet perustuvat  vuonna 2019 laadittuun Kuoringan Natura 2000-alueen vesien- ja vesiluonnon hoitosuunnitelmaan.

Vuosikokouksen 28.6.2023 asiakirjat 

Vuosikokouksen 28.6.2022 asiakirjat

Vuosikokouksen 21.6.2021 asiakirjat