Tietoa Kuoringasta

Kuorinka sijaitsee Pohjois-Karjalassa Liperin kunnassa. Se kuuluu Vuoksen vesistöön.  Järven pinta-ala on noin 13 neliökilometriä.

Kuorinka on syvä järvi. Sen keskisyvyys on 10 metriä, vaikka järven pohjoisreunan matala hiekkaranta ulottuu kauas ulapalle. Sen syvin kohta on 32 metriä.  Järven näkösyvyys on noin 10 metriä. Valuma-alue on pieni, ja vesi vaihtuu siinä tavattoman hitaasti, yli 21 vuodessa. 

Vedenlaadun erinomaisen tilan ylläpito on tärkeää elinympäristön ja lajien suojelun kannalta. Kuorinka on siten erittäin herkkä vähäisellekin lisäkuormitukselle. Luontoarvojen lisäksi Kuoringalla on tärkeä merkitys virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Kuoringassa on monipuolinen kalasto, joka myös kuvastaa sen erinomaista tilaa. Tutkimuksissa on havaittu, että Kuoringan ahventen elohopea-pitoisuudet ovat ylivoimaisesti alhaisimmat ja vastaavasti ihmiselle terveellisten rasvahapppojen osuudet suurimmat verrattuina muiden tutkittujen järvien kalojen elohopeapituuksiin.

Kuorinka-ilta 24.3.2021

Kuorinka-illassa oli nelisenkymmentä osallistujaa. Saimme hyvää tietoa Kuoringasta ELY-keskuksen vesistöasiantuntijoilta. Rosanna Sjövik kertoi Kuoringan ekologisesta tilasta, siitä mikä on veden laatu ja kasvillisuuden tila tällä hetkellä. Mika Pirisen Natura 2000 -toimenpidesuositukset tähtäävät veden laadun turvaamiseen, lajiston säilyttämiseen ja virkistysarvojen turvaamiseen. Tiina Käki muistutti siitä, mitä konkreettista Kuoringan suojelemiseksi on jo tehty. Yllä olevassa liitteessä on kaikki kolme asiantuntijaesitystä. 

Kuoringan Natura 2000 -alueen vesien- ja vesiluonnon hoitosuunnitelma

Vesiensuojeluvinkkejä mökkiläisille